Zou u zich graag willen aanmelden bij onze badmintonvereninging? Het enige wat u heeft te doen is de volgende gegevens te sturen naar secretaris@bc70.nl.


  Persoonlijke gegevens
 • Voorletters
 • Voornaam
 • Tussenvoegsels
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Man / Vrouw
  NAW-gegevens
 • Straatnaam en huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoon
 • Mobielnummer