Contributie

BC-'70 heeft geen winstoogmerk en wil het haar leden dan ook niet duurder maken dan strikt noodzakelijk. BC-'70 slaagt er nog steeds in om de contributie zo laag mogelijk te houden en wel € 190,00 per jaar. De contributie moet vooraf worden voldaan.

Er kan slechts worden betaald per jaar, half jaar of per kwartaal. Maandelijkse betaling is niet mogelijk. Het bestuur verzoekt de leden hun contributie bij voorkeur per jaar vooruit te betalen.

  • Bij eerste aanmelding is een entree bedrag van € 15,00 verschuldigd.
  • De opzegtermijn bedraagt 3 maanden. Er vindt geen restitutie van contributie plaats.
  • Bankrekening: NL66 INGB 000 566 28 56 t.n.v. BC-70, Vlaardingen.
  • Strippenkaart

    Bij BC-'70 bestaat de mogelijkheid om een kennismakings(strippen)kaart aan te schaffen. Je kan dan 4 keer spelen voor slechts € 20,00. Zo kan je kennis maken met de leden, de vereniging en de sfeer bij ons. Op onze speelavond kan je de kaart aanschaffen bij de penningmeester. Je moet wel contant betalen. De kaart is persoonlijk en kan niet worden overgedragen. Elke keer als je speelt, tekent de penningmeester je kaart af. Je kan de kaart éénmaal verlengen.